Hur kan man lita på löften….?

Löften är ju i grunden något gott. Det är ju en ambition att det man har för avsikt att göra ska bli av.

Man kan ju inte bedöma alla löften på samma sätt men i grunden är ju löften just löften. Det kan ju vara så att löftet man gav inte blir möjligt att hålla. Kanske pga att förutsättningarna är förändrade. Eller för att det blev helt enkelt omöjligt. Men från början är ett löfte en stark ambition att ”gå” åt ett visst håll.

Men kan man lita till löften? Ta tex löftena som Nordkoreas ledare gav om avveckla sina kärnvapen. Kan man lita på en diktator? Kan man lita på honom som svikit många gånger tidigare?

Kan man lita på vallöften som partierna tävlar mellan varandra att ge?

Kan man lita på alla löften? Möjligen är det ganska svårt att ge ett klart svar på. Visst vill vi nig alla svara ja på den frågan.

Kanske det ändå är så att det är ett val vi gör. Vi väljer hur vi vill förhålla oss till löften. Vi kan välja att tänka gott om varandra och löften man ger och får. Att börja med att misstro ett löfte är ju dömt att misslyckas. Då tror vi ju inte ens från början på det.

Att fundera på löften skapar en stor ödmjukhet inom oss. För betänk hur många gånger vi gett löften men inte kunnat infria dom. Det borde påminna oss om att lova försiktigt. Inte lova det vi uppenbart inte kan hålla. Att göra allt vi kan för att hålla löften vi ger.

Hur kan man lita på löften ? Det avgör vi vid varje enskilt löfte. Men en sak är säker, vi kan välja att tro och lita på dom. För om varje löfte ges med inställningen att infria dom så är dom värda att sätta sin tillit till. Så välj att tro och lita på dom.

Hur ska vi då förhålla oss till löften som Kim från Nordkorea och Trump gett? Vi får välja att tro på dom. Ändå tills det vi ser något annat.