Vad har du i din hand?

Frågan fick Mose. Frågan fick en liten pojke. Frågan får du. Vad har du i din hand.

Mose var bekymrad över att man inte skulle lyssna till honom. Hur skulle dom tro? Då får han frågan ”vad har du i din bland?” Staven fick han slänga på golvet och det blev en orm. Det fick bli ett tecken.

Pojken som fick frågan hade en fikakorg. Fem bröd och två fiskar. Jesus får ta emot den och välsignar maten. Så räcker maten och blir över till över 5000 människor.

Så kan vi se i bibeln hur Gud kan göra med det som någon har i handen. Tror du är med i bilden. Den gåva dom hade kunde Gud använda. Deras villighet likaså.

Så frågan är…… vad har du i handen? Vad är din gåva? Vad är din talang? Det du har vill och kan Gud göra något av. Du behöver inte se på vad andra har. Du behöver inte vara avundsjuk på dom. Det du har är gott nog.

Så vad har du i handen? Låt det bli använt av Gud. Kan det vara så att du fått det för just den tid som inne är?