Skuggans inflytande

För många år sedan hade jag förmånen att få samarbeta med Miriam Grip. Miriam är konstnär och målar fantastiskt fina tavlor. Hon målade och jag trubadurade lite mellan hennes intressanta berättelser om hennes konst.

Hon lärde mig hur viktigt skuggan var i målningen. Hur den frammanade solens ljus i bilden hon målade. Så en skugga kan man aldrig räkna bort. Det är den som gör djupet i bilden.

Skuggan har en viktig roll i bilden helt klart. Den berättar varifrån ljudet kommer.

Bibeln lyfter fram skuggan i en händelse omkring Petrus. I apostlagärningarna kan vi läsa om märkliga under.

”Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem.” Apg 5:15

När skuggan av Petrus föll på den sjuke så blev den frisk. Intressant. Man skulle kunna beskriva det som att när Guds ljus föll på Petrus så föll dess skugga på den sjuke som gjorde den frisk.

Petrus var, som jag kan förstå det, passiv men det hände något ändå. En vacker och förunderlig tanke.

Tänker att du kanske inte kan göra någonting men du kan förmedla Guds helande närvaro. Som kan beskrivas som Guds skugga genom dig.

Skuggor har inte bara denna helande förmåga. I psaltaren ser vi att det också visar på beskydd:

”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: ”Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.””
‭‭Psaltaren‬ ‭91:1-2‬ ‭SFB15‬‬

”Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! Människors barn har sin tillflykt i dina vingars skugga.”
‭‭Psaltaren‬ ‭36:8‬ ‭SFB15‬‬

Skuggan har ett större budskap än att bara vara en avbild på grund att någon/något står i vägen för solen eller någon annan ljuskägla. Det är som att vi ska inte räkna bort det vi tycker inte verkar ha något värde. En skugga kan betyda så mycket mer än bara en svart platt yta på marken.