Upprop som engagerar

Det finns upprop som engagerar. Sen finns det upprop som verkligen engagerar.

Dom jag tänker på är så olika av sin natur.

Upprop mot migrationsverket sätt att hantera konvertiter och bensinuppropet.

Det ena är livsavgörande för människor som tvingas till områden där man inte får leva ut sin kristna tro. Något så självklart naturligt för oss men för andra helt omöjligt att tillåta.

Det andra är livsavgörande på ett annat sätt.

Visst behöver få till mindre utsläpp för att vår jord ska må bra. Men det löser vi uppenbarligen inte med höjda bensinpris genom tex skatter.

Varför har vi människor så lätt att angripa problem från fel håll? Ska miljö skyddas mot utsläpp från motorer höjer man inte priset. Man åker bil lika fullt. Nej, det gäller att ge förutsättningar för att skapa fossilfria motorer. Då kan vi inte ge rika subventioner att köpa tesslor. Nej, vi behöver skapa förutsättningar att fler får möjlighet att köpa bättre bilar med bättre motorer.

Sen behöver vi se på helhetsbilden. Bilar som har stora batterier i sig är inte så bra som vi vill tro. Produktionen är inte så miljövänlig.

Därför behövs uppropet. Så att regeringen fattar att det måste till en annan väg.

Men det är tragiskt att ett bensinupprop engagerar mer än människoöden som innebär döden för den som bytt tro. Det borde vara mangrann samling i ett sådant upprop.

Ps Det finns en sak vi kan stödja #rättilltro. En handling som gör skillnad. Ds