En tanke för dagen – han började om

I Jeremia bok kan man läsa om krukmakaren. Han satt och drejade. Så gick det snett. Leret gick sönder.

Det fina i denna text är att vi ser att han gav inte upp. Han började om. Han började om och gjorde ett kärl så som han ville ha det.

Du kan läsa om det i Jeremia bok kapitel 18.

Går det sönder för dig kan du börja om. Kanske blir det inte på samma sätt men på ett sätt som är tänkt för dig.

Där vi människor utesluter och sätter åt sidan tänker Gud tvärt om. Han ger en chans till. Vill vi formas på nytt vill han forma.

Vi människor dömer ut så lätt. Gud upprättar så mycket mer.

Han började om – det kan han även göra med dig.