Även det lilla blir stort

Såg ett citat för någon dag sedan. En uppmuntran när man känner sig liten eller tycker sig inte ha mycket att dela med sig av. När man tycker som allra flesta gör det bättre än vad man tycker sig klara.

Även stora floder flyter upp ur små källor

När jag var och fjällvandrade blev detta så tydligt. Långt där uppe på fjället hittade vi källan. Vattnet kom upp marken. Kristallklart. Friskt. Längre ner blev det små åar. Ännu längre ner små vattendrag. På vägen hem placerade jag älven med sin kraftstation som utvinner el. Denna lilla källan hade tillsammans med andra källor blivit en älv som gav kraft till folket.

Förringa aldrig det du blivit begåvad med. Låt det få ”rinna fram” till glädje för andra. Det som hållit dig tillbaka kan du lämna bakom dig.

Det du har blir något stort tillsammans med andra. Det är mycket sällan som någon enskild kan säga att den ensam gjort den stora framgången. Den har, i stort sett, alltid haft människor omkring sig som gjort det möjligt för vederbörande att lyckas. Där kommer vår lilla rännil in.

Det du har kanske i första anblick ser ut som något litet. Men när du börjar få lite djupare i det är det en del av något så mycket större. Tack gode Gud för det.