Finns det rum för fler i ditt hjärta ? 💗

Jag hämtar frågan från Daniel Alms undervisning på PingstLedare i helgen.

💗 ”Finns det rum för fler i ditt hjärta?”

Kanske är det nyckeln till en förändrad framtid. Pandemin har gjort oss på ett sett mer isolerade. Samtidigt finns det en mer öppenhet till att hjälpa andra. Andra som får svårt att köpa mat själva tex.

Jag har ju tyvärr den erfarenheten att det är inte enkelt för gemenskaper att öppna upp sin ”ring”. Man är van vid din bekantskapskrets man har. Känt varandra länge. Kanske sen man var ungdom.

Men jag vill tro att den tid vi lever i nu har öppnat ögonen på oss på ett nytt sätt. Vi inser vikten av relationer. Nu när vi ska hålla oss med få kontakter så blir vi rätt ensamma. Har man varit van vid gemenskap så blir det nog extra påverkad.

Jag kan tex sakna söndagarna i kyrkan extra mycket. Den gemenskapen betyder mycket för mig. Man möts och delar gemenskapen. Det ger min tro massor. Den dagen är verkligen en kraftkälla på många sätt.

Finns det rum för fler i ditt hjärta? 💗

Den frågan tror jag behöver bearbeta oss närgånget på djupet. Där ligger nämligen nyckeln till en förändrad framtid tror jag.

Den närgångna frågan blir då…. ”är det trångt i vårt hjärta?” Det kanske är så att vi då upptäcker att det är på ett sätt trångt inom oss. Vi vill inte öppna det för någon annan. Men tänk, att vi kan förvandlas. Vi kan få börja längta efter att ge rum för fler i vårt hjärta. Om bara denna tanke får börja beröra oss kommer också förändringen snart. Och då blir frågan mer ett påstående.

💗 Det finns rum för fler i vårt hjärta! 💗