Ensam är stark (!)?

Jag möter allt för ofta att ensam är stark. Kanske ligger det i vår egocentrerade samhälle idag. För då kan jag styra allt själv. Få det som jag vill ha det.

Denna vecka har jag varit i Kenya Nairobi. Mött vänner som vi gör projekt tillsammans med. Det kan vara hälsoprojekt. Det kan vara utbildningsprojekt. Det kan också vara fredsskapande projekt.

En sak som är mycket tydligt i dessa processer är:

Ensam är inte stark !

Ensam gör det, allt för ofta, omöjligt att genomföra och fullborda. Ensam gör att det också kan saknas en del som skulle gör det hela så mycket bättre. Ensam gör att man får dra hela lasset själv. Man blir trött av sådant.

Nej, som nog funderat om tidigare, vi är gjorda för två- och flersamhet. Alltså tillsammans. Då blir vi starkare. Då kan vi stötta och hjälpa. Då kan vi tillföra något. När någon är svag kan den andre vara stark. Så bär vi tillsammans.

Det är så jag ser relationer, samarbeten, kollegor, projekt. Allt handlar på något sätt att …..

Tillsammans är vi starka!

Därför behöver vi vara öppna för att få hjälpa. Beredda att ta hjälp. Beredda att dela med oss av oss själva. Bjuda på oss själva. Låta andra bjuda på sig.

Dagarna i Kenya har påmint mig om att ensam är inte stark. Tillsammans kan vi förändra världen. Tillsammans kan vi göra vår egen lilla täppa till en bättre plats att leva på. Likaså vår värld.

Det är då vi inser att vi behöver varandra !!