Drivmedelskatten leder ju ingen vart…

Vad trött jag blir på alla hot om att höja skatten på drivmedel till fordon. 

Vi ska minska utsläppen. Tvingas till att använda mindre skadliga drivmedel och att åka kollektivt…….

Om regeringen istället satsade sin energi på att skapa bättre förutsättningar till att få fram bättre motorer och drivmedel skulle vi nå bättre resultat mycket fortare. 

Om regeringen såg till att det fanns en befintlig effektiv och ofta åkande kollektiv trafik även för dom som bor på landet så skulle vi nå bättre resultat mycket fortare. 

Om regering såg till att cykelvägar fungerande mycket bättre skulle vi nå bättre resultat mycket fortare.

Att höja skatterna gör ingen skillnad. Ger bara staten mer pengar men inga konkreta förändringar för miljön. 

Därför blir det så patetiskt att nu höra att skatten ska indexregleras. Ca 60% av priset är redan skatt. Hur sjukt som helst. Ändå vill man ta ut mer skatt. 

Nej se till att bilarna drar mindre drivmedel. Skapa bättre förutsättningar än straffa med skatt. Prata inte om kollektivt som buss och tåg när det går så dåligt för dessa färdsätt. För oss i stan är detta inget större problem. Men dom som använder bilen pga det inte går att åka kollektiv bestraffas så orättvist. 

Nej, regeringen, gör om och gör rätt.