Se inte ner på någon….

Jag läste några rader som fick mig att stanna upp för en stund …

Se inte ner på någon annan … om Du inte ska hjälpa honom upp

Vi får nog erkänna allihop att vi någon gång sett ner på någon om vi ska vara ärliga. Kanske inte rasistiskt, kanske inte kraftigt fördömande men ändå ett sneglande ögonkast med en nedvärderande tanke. Var jag för snäll nu eller ? Eller dum?

Tycker om sättet det beskrivs. Att när vi vill hjälpa någon upp är det ända tillfället då vi ”ser ner” på någon. För att kunna se vederbörande för att hjälpa den upp.

När vi läste Lukas 10 låste vi om den barmhärtige samariten. En Levit och en Präst gick förbi den nedslagne mannen. Det var samariten som böjde sig ner. La om såren. La personen på sin åsna och förde den till vård. En bra berättelse som berör detta. (klistrar in berättelsen sist)

”Gå du och gör som han!” Det var hälsningen man fick på sin fråga vem hans nästa är.

Den livshållningen bör vi ha. Att se, beröra och hjälpa upp. Kan vara bra att göra en liten koll i sitt eget liv. Frågan är obekväm men ack så viktig. Ser jag ner på någon? Om det blir ja på den frågan så behöver en djupare reflektion till. Att ha en åsikt är väl en sak. Men att se ner på någon är något vi måste lämna.

Luke 10:25-37 Den barmhärtige samariern
Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: ”Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: ”Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?” Han svarade: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade till honom: ”Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.”
Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: ”Vem är då min nästa?” Jesus svarade: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd.
En präst råkade komma ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi.
Men en samarier som var på resa kom också dit, och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till värdshusvärden och sade: Sköt om honom. Och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare?” Han svarade: ”Den som visade barmhärtighet mot honom.” Då sade Jesus till honom: ”Gå du och gör som han.”