Korsets riktningar

Satt och tittade på korset. Den har sitt tydliga budskap när det gäller försoning. Tittar man lite mer noga har den försoningen två riktningar.

Korset – Frid och försoning med Gud. Frid o försoning med varandra ✝️

Försoning med Gud – att ha sin sak klar med Gud redan här och nu. Att vara förlåten och upprättad. Att leva i denna försoning. Att ha frid med Gud skapar en god tillit till honom. Som kommer göra att tron blir trygg.

Försoning med varandra – att leva i förlåtelse med varandra som människor. Att ha relationer som skapar frid mellan människor är stort. Det gör att gemenskapen bygger på tillit.

Tänk att korset kan få påminna oss om dessa två riktningar av försoning. Korset har så många djup i sin berättelse. Om du skulle låta det berätta för dig skulle den berättelsen bli rätt lång men så intressant. Tänk bara på alla som stod runt korset. Betänk dom som ville ha honom korsfäst. Det var en man som fick bära hans kors, vad kan det visa oss på? Korsets utgång är död och grav – men vad hände där? Vad berättar korset för dig?

Men korset lämnar aldrig dessa två riktningar. Försoningens två viktiga riktningar.

Riktningen mellan Gud och människan är inte bara från ett håll. Visst har himlen och Gud tagit det viktigaste steget oberoende av vad vi gör. Men vårt steg från vårt håll är också viktigt för att försoningen skall bli fullt ut. Så är det också riktningen mellan oss människor. Skall det bli försoning behöver båda ta ett steg mot mitten försatt mötas. Kanske är ditt steg lika viktigt som Guds steg till dig. Men ska det bli en försoning behöver båda ta initiativ till det.

Våga ta ett steg till försoning med den du inte är försonad med. Försoningen helst brustna relationer. Försoningen överskyler fel. Försoningen gör under i tänket. Försoningen hjälper till att ta ut en ny riktning. Försoningen gör det möjligt till seger här i livet som räcker mycket långt. Försoningen gör det möjligt till en omstart i livet. Försoning är vägen till förlåtelse.

Korsets riktningar fungerar. Kanske är det just dom du behöver just nu.