Söndagstankar – att vara välgrundad i tron

Kolosserbrevet har gett mig några tankar inför denna helg. Att vara välgrundad i tron. Att inte bli bortrövad i tron. Att söka det som är där ovan.
Jag tänkte försöka dela något av dessa tankar tre söndagar framöver.

Kol 1:22b-23 ”…han vill låta er träda fram i för sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört.”
Kol 2:6-7 ”…. lev i Honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron ….”

I Gustafsdal skulle jag ta bort några buskar. Jag grävde och grävde och drog och drog. Det var svårt att få upp dom. När jag kom djupare insåg jag att det fanns en hjärterot rakt ner. En gång i Trosa skulle jag ta bort en tallhäck. Jag kom till samma läge. Så kopplade jag till bilen. Slog ett rep om tallplantan och la den över draget och drog. Lätt som en plätt tänkte jag. Men inte. Inte lossnade den. När jag upptäckt hjärteroten så gick jag på den och då lossnade busken. En sådan rot behöver vi ha i tron. Som får djupt ner

Hur grundar jag i tron?
Jag läser min bibel. Jag lyssnar till Guds levande Ord. Jag låter mig undervisas. Jag har min dagliga kontakt med Gud. Då växer hjärteroten till.

Det handlar om att jag gör fast i tron – gjort tron fast förankrad hos Gud. Tron är välbyggd på en fast grund.

Synonymer till Välgrundad
berättigad, befogad, motiverad, riktig, hållbar
I detta ligger det många sanningar. En välgrundad tro är riktig, den är hållbar. Den motiverar och är motiverad. Denna äkta tron är berättigad.

Nu blev det kanske lite väl mycket tankar i stolpform. Men jag tror att vi behöver förankra vår tro. Det blåser rätt mycket om tron idag. Den ifrågasätts. Den sätts på prov. Den hånas. Den hotas. Då behöver du och jag se till att tron får en rätt grund. En grund som håller. När då tron sviktar pga av att tex bönesvaret dröjer eller att tankelivet strular till det behöver vi ha ett grundfäste. Det grundfäste vi behöver kräver lite arbete. Att vi ofta umgås med Gud, löser vår bibel, tar del av undervisning och använder vår fantastiska möjlighet i bönesamtalet.

Jag har följt några vänner hur de jobbat för att få bygga sitt nya hus. Man kan ana att det har varit många och långa samtal, planeringar, bygglovsansökningar, trädfällning, markberedning mm mm. Häromdagen såg jag en bild på Facebook. Nu göt dom grunden. Det viktigaste arbetet på hela deras husbygge. Om dom fuskar här kan hela bygget få om intet. Lika viktigt är det med vårt beredningsarbete omkring vår tro. Vår tro kan också kapsejsa. Men den kan också få en stadig grund som gör att den håller.

Vi är förlåtna. Vårt skuldbrev är rivet. Det är på det vår tro har sitt grundfäste. Det ger oss framtidshopp. Det ger oss trygghet. Där finns det kraft. Där bygger vi vår tro. På nådens grundval.
Där bygger vi vår tro med stor respekt. Utan den grunden är vi ingenting, har ingenting och kan inte se fram emot någonting.