Söndagstankar – tron är en visshet

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” Hebreerbrevet 11:1

I tron finns en inneboende kraft som gör tron så unik. Det är den kraft som gjort att tron överlevt genom alla tider. Tron på Gud. Naturligtvis är det inte hela sanningen men en stor del av den. Den största orsaken är att Gud är sann och verklig. 

Tron hjälper oss att hålla fast vid något som till synes inte syns men som man kan se effekten av. 

Trons visshet förklarar varför så många tror just på Gud. Visshet skulle kunnas skrivas ”verklighet” eller ”grunden” om det man hoppas på, det man inte ser med blotta ögat. 

I tron bekänner vi oss till något som kommer längre fram – en himmel och en evighet med Gud. Om inte just tron fanns skulle det bli svårt. 

Visshet skulle också kunnas skrivas ”tillit”. Att han är den Hans säger sig vara. Man skulle också kunna skriva ”övertygelse” om att Gud är Gud. 

Sann tro säger att Gud kommer att hålla sina löften och verkställa det han lovat. 

Därför blir tron en verklighet. Den vilar inte på någon ihopsnickrad saga. Hade det varit så hade den aldrig överlevt. Hur än livet gungar kan tron överleva just på grund av det. 

Tron hämtar sin kraft ur dess ursprung. Från honom som det står om att Han har all makt i himmelen och på jorden. Han som är vägen, sanningen och livet. 

Jesus säger: ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig” eller som levande Bibeln  skriver: ”Känn ingen ängslan eller oro. Ni tror ju på Gud, tro nu också på mig”. 

Den tro som du kan bära är i högsta grad en levande tro. En tro som kan bära sig genom livet.