Det finns ett högre syfte…

Det finns ett högre syfte….

Jag tänker att livet har ett större syfte än att bara se till nuet. Likaså till det förgångna. Det vi ibland kallar ”Det var bättre förr”.

Livet har ett större syfte än jobb och pengar. Att bli upphöjd eller premierad

Ibland syftar vi på något som är långsökt borta för den som lyssnar. Vi säger något men menar något helt annat. Ett budskap som vi vill säga men inte säger rakt ut. Som vi kanske inte vågar säga rakt ut. Men vi syftar på något helt annat. Det är ett märkligt sätt att konversera på. På det sättet syftar aldrig livet. Eller hanterar vi livets syfte så? Att vi lever på ett sätt så att det egentligen vill vara något annat men lever det inte så?

Livet kan till synes se ut som det gör men har har ett annat och större syfte. Jag tänker och tror att ditt liv har ett högre syfte. Kanske är det en ordlek? Kanske är det omöjligt att kalla det högre? Ja kanske är det så. Men jag menar att det liv vi lever har ett annat bättre syfte än ett vardagligt kortsiktigt strävande. Ett syfte som räcker bortom det liv som levs här och nu på jorden.

När vi uppräcker det får livet en djupare och mer innerlig mening. För vi sträcker oss bortom vår egen gräns och förmåga. Livet får en dimension till.

Vad pratar jag om? Livet i tron på Gud och det eviga. För när vi möter den gräns som kallas död blir det inget slut. Utan det blir en början på en fortsättning. Där vi har något att se fram emot. Ofta kallas det himlen.

Samtidigt tänker jag att livet har ett större syfte en min egen lilla värld. Egoismen. Eller typ ”Mitt”. Jag tänker att vi behöver se och inse att vårt liv är också till för andra. Du kan bli till glädje för andra. Helt enkelt kan du bli till välsignelse för någon. Oftast tänker vi att så är inte fallet. ”Vad ska jag kunna göra för någon annan? Jag har ju fullt upp med att klara mitt eget. Kanske är det just då man ska vända på tänket. Det är kanske just du med det du är som blir just det någon behöver. Det är det högre syftet med ditt liv. Hur än du känner något annat.

När vi inser detta så händer det något spännande hos oss själva. Vi utvecklas som människa. Blir själva välsignade.

Pröva det. Se bortom dina egna gränser och uppsatta staket. Våga tänka utanför ramen du satt upp.

Du har ett större och högre syfte med ditt liv. Anta den utmaningen.

Min bön blir denna dag….

🙏Gud, visa oss på det högre syftet med våra liv. Ge oss mod att våga se och söka det. Tack för att du tänker mer om oss än vi själva gör. Tack för att du tror mer om oss än vi själva vågar tro. Tack för att du vill skapa tillit inom oss att det fungerar så. Utmana oss. Ge oss insikt om det syfte vårt liv har. Hjälp oss upp ur diket av otillräcklighet och misstro om att vi skulle kunna göra skillnad. Tack för att du tror på oss. Amen 🙏