Att våga ….

Att våga…..

Visst låter det enkelt. Det är väl bara att kasta sig ut….

Och visst, är det så. Ibland. Ibland är det bara att kasta sig ut och köra på vinst och förlust. Och kanske funkar det så när det är mindre avgörande situationer.

Men när det blir mer närgånget är det så mycket svårare. Man räknar in alla möjliga scenarier. Vad kan vinsten bli? Vad kan förlusten innebära?

Så kan tiden gå. Man vågar helt enkelt inte.

Om det nu inträffar att man skulle ändå våga …… så blir man oftast överraskad. Det var ju inget farligt. Det gick ju bra.

Så grämer man sig över att man inte vågade tidigare. Så har man kanske förlorat ganska lång tid.

Vad kan man lära av det? Att man inte ska tveka. Utan verkligen våga.

I längden blir det bäst. Om man skulle våga och det inte blev bra så är ju det rätt okej. Då hår man inte långa tider och tror på något som ändå inte skulle bli bra.

Om man vågar och det lyckas så har man inte gått långa tider och missat massa gott.

Så ……

Våga satsa. Du har egentligen inget att förlora. Sitt inte och vänta. Dröm inte bara. Våga och sätt igång verkligheten.