Då vände sig Jesus om och såg på Petrus ….

Händelsen utspelar sig på en innergård. Jesus har just blivit tillfångatagen. Petrus som lovade dyrt och heligt att inte förneka Jesus, att inte förneka tillhörigheten med honom, har just förnekat. Inte en gång. Inte två gånger. Utan precis som Jesus förutsåg, tre gånger. Där, vid elden, brakar livet ihop för Petrus.

Jag får för mig att det vara ganska många där. Många nyfikna. Även några av Jesu lärjungar hade följt med på avstånd. Det var sen kväll. Brasorna var tömda för att hålla värmen.

Trots att det var många där ser Jesus Petrus. Petrus var känd för Jesus. Där möttes deras blickar. Där, mitt bland sorlet av folks röster gol en tupp. Petrus blir påmind.

Den blicken som möter som Petrus möter är kärleksfull. Samma blick som pappan ger sin son som kommer hem efter att slösat bort sitt arv. Den är barmhärtig sorgsen. Petrus gråter bittert. Men löftet var givet. ”När du en gång omvänt dig , styrk då dina bröder”.

Detta är Jesu stora barmhärtighet. Han ser oss i mängden. Han är barmhärtig. Kanske har du en tid varit som Petrus, bortavänd från Jesus av någon anledning. Sist ni ”sågs” var så det var något som gick sönder. Men kallelsen ligger kvar. När du en gång ”omvänt” dig så styrk ”dina bröder”.

Jesus är fantastik. Han vänder inte bort sitt ansikte från oss när vi strular till det. Han ser på oss. Det är så barmhärtigt vackert.

Petrus upprättas lika många gånger han förnekar Jesus. Fullkomligt upprättad. Får sin kallelse förnyad. Blir en pelare för Guds församling. Hur stort som helst. Så stor är Gud. Stor är Gud även för dig