Det ideella värdet

Jag läser om att handbollsklubben Sävehof värderar dom ideella insatserna till 46 miljoner per år. Det har lagt grunden till den framgång klubben ser.

Det är ju fantastiskt. Och nu pratar vi bara om en av alla klubbar i alla sporter i vårt land. Otroligt vilket värde allt detta står för…..

Mina tankar går till hela frikyrkorörelsen. Som genom mer än 100 år drivits genom ideella krafter och till det frivilliga gåvor. Ja, du tänker rätt. Den har fått aktivitetsstöd från kommun och stat. Men långt ifrån dom summor idrottsrörelsen har fått.

Därtill kan vi lägga till alla frivilliginsatser inom tex secondhand, röda korset, bistånd mm mm. Den ideella kraften som ofta kallas volontärskap är enorm i vårt land. Utan den skulle vårt land se annorlunda ut

Sverige är ett av dom få länder som har en betydande volontärskap. Tänk om staten kunde uppmärksamma det mer. Läste om att en kommun skulle utveckla arbetet med att få en fungerande relation mellan kommun och civilsamhället. Hur viktigt som helst.

En kommuns välbefinnande hänger inte enbart på skattekronor och politik. Om kommunen inte har människor som ideellt hjälper till i det sociala tex kommer inte kommunen att lyckas med uppdraget. Säger inte att dom kommunalanställda inte gör ett bra arbete. Det gör dom visst. Men dom räcker inte till. En kommun gör väl i att samarbeta med den ideella sektorn. Den för väl i att skapa ett gott samarbetsklimat.

En kommun gör väl i att knyta band till kyrkorna. Till föreningsliv som har närmare till invånarnas öron. Där tror jag många av nycklarna finns till ett välmående samhälle och kommun.

Skulle vara så gott om kommunernas ledarskap insåg det. Om inte för individers välbefinnande så borde dom inse det rent ekonomiskt. Det språket brukar ju vara lätt att förstå. Om nu Sävehof värderar sin ideella kraft till 46 miljoner så borde summan av en kommuns samlade idealitet överskrida den summan många gånger. 2022, som är tillika ett valår, är ett gyllen år att visa den sektorn sin respekt. Idealitet borde kunna bli en av alla valfrågor i år. Utan den stannar Sverige tänker jag.