”När telefonen satt fast i en sladd var människan fri….”

Någon har sagt följande:

”När telefonen satt fast i en sladd var människan fri….”

Somliga av oss minns livet utan en mobiltelefon. Då fanns det bara den som fanns hemma, stationär, med en sladd i telefonjacket. Dom finns kvar men blir bara färre och färre. Ännu längre tillbaka så fick man gå till telefonbolaget och ringa därifrån ….

1990/91-isch köpte jag min första mobiltelefon. Samma nummer har jag kvar än. Att se den utvecklingen som blivit är fascinerande. Men oj vad den har blivit central i livet. Banken, mailen, kameran, affären, deklarationen är bara några exempel av allt vi gör med den.

Men det har kommit en ofrihet med i bilden. Man förväntas att bli nådd nästan dygnet runt. Svarar man inte direkt är det något fel liksom. Vi får nog erkänna att den i vissa stycken tagit makten över oss. För somliga av oss blir ”skärmtiden” en obehaglig överraskning när vi inte fattar signalerna av ont i nacken.

Jag har min mobil inställd på att inte låta eller ta emot telefonsamtal efter en viss tid på kvällen. Kanske du gör något liknande. Men sen många år försöker jag få en lugn avslutning på dagen.

Har du upptäckt att din frihet har blivit begränsad …? Kanske dags att ta kontrollen på livet igen. Släpp dig själv loss.

Att känna att sin frihet är begränsad eller helt enkelt bemästrad. Då är det dags att välja frihet. I den fångenskapen mår man inte bra. Det kan uppstå någon form av att man känner sig tillintetgjord. Då är det dags att välja friheten. Ingen skall förinta dig genom att sätta sig över dig. Inte heller dig rent bildligt talat. Då ska du jacka ur och göra något annat.

Den sladdlösa friheten har ett pris som kan bli dyrt om man inte är uppmärksam. Så håll utkik efter ”skärmtiden”. Den kan ge dig en fingervisning om vart du är på väg ….