Allas lika värde….

Funderar lite över ”allas lika värde”.

Ibland känns det som att vi använder det som ett slagträ mot varandra. Vi liksom lägger något av motsats i det mot varandra. När någon använder det uttrycket så tillskriver vi att ”den andre” inte menar vad den säger.

Vi har så lätt att blanda ihop saker och ting. Man brukar säga att vi måste kunna skilja på sak och person. Vi kan ha olika politiska åsikter som gör att vi står långt ifrån varandra. I den meningsskillnaden blandar vi ihop begreppet om allas lika värde. Likaså när människor begår brott. Kanske är det svårast i ett sådant läge att inse allas lika värde. Kanske syns det också tydligt i hållningen om sexuell läggning och livsstil. Beroende på vart man står i den frågan tillskrivs ”motståndaren” att anse vederbörande mindre värd. Skillnader i våra olika hållningar och åsikter går så fel ibland när vi värderar varandras värde efter det. Gör mig så ont när man hör tongångar som att någon inte har rätt att leva pga sin åsikt och hållning.

Värdet på en person ligger inte i könet. Inte i hudfärgen. Inte på läggning. Värdet ligger inte i utbildning eller åsikt. Inte om du är lång eller kort. Inte om du är rödhårig eller svart, har massor med hår eller inget alls. Värdet ligger inte i om du bor i Sverige eller Afrika.

Värdet ligger i att du är du. Allas lika värde ligger i att du är den du är och får vara det.

Sen kan vi ha åsikter om varandra på olika sätt. Men värdet förändras aldrig. Du är älskad för den du är och inte för det du gör. Visst kan kärleken få sig en smäll när vi gör varandra illa. Men värdet förändras aldrig. Hur lätt det än är för oss att vilja degradera eller upphöja.

När våra barn, som vi älskar så högt, gjorde något tokigt när dom var små slutade vi inte att älska dom för det. Kärleken till dom är inte beroende av vad dom gör. Kärleken ligger i vem dom är. Dom är våra barn.

Jag tänker att om vi ser det och älskar varandra har vi lättare att möta varandra. Vi kanske inte delar varandras alla åsikter men vi kan respektera varandra för det. Vi behöver inte slå in vår åsikt i andra. Inte tvinga någon på det. Men vi har all rätt att få ha en åsikt och säga den och stå för den. Sen om den avviker från den stora massan så kanske vi blir rätt ensamma om den. Men vi har all rätt att ha en åsikt.

Men blanda aldrig ihop den med allas lika värde.

Allas lika värde är ett vackert uttryck. Är så rätt. Men det är allt för lätt att missförstå det. Att dra felaktiga slutsatser.

Så fort vi höjer rösten för att förstärka vårt budskap har vi hamnat fel. Om vi inser att värdet ligger någon annanstans än åsikt mm så kan vi lugnt samtala om våra olika syn på olika saker. Utan att behöva slå med ord och handling. Vi kan skiljas åt som vänner. Vi kan leva sida vid sida i repekt. Trots våra olika tankar. För vi älskar varandra ändå. Som människor.

Så fort som vi försöker försvara vår hållning med ”aggressivitet” och attack är vi nog inte säkra på vår egen hållning och tanke. Då kanske vi ska dra oss tillbaka och fundera om vår ide håller.

Vem du än är, vad du än gör är du lika mycket värd som någon annan.