Gud är nära dig

Fotspår i sanden

”Herren är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning.”
‭‭Psaltaren‬ ‭145:18‬ ‭SFB15‬‬

Gick och funderade på att Gud är nära dig och mig. Lite intressant var det då att jag råkade… ja, typ så, lägga märke till en vers som hade varit dagens vers för några dagar sedan. Det var psalm 145:18. Jag älskar att jämföra olika översättningar. Då hittade jag detta:

”Nära [tillgänglig] är Herren (Jahve) – för alla som ropar till (åkallar) honom, för alla som åkallar (har ropat och fortsätter att ropa till) honom i sanning (trofasthet, visshet; ärligt, uppriktigt). Det är från Kärnbibeln. Kärnbibeln fortsätter att fördjupa förståelsen av versen på följande sätt:

Den nittonde hebreiska bokstaven är: ק – Qof. Tecknet avbildar ett nålsöga eller baksidan på ett huvud och är också en bild på att stå bakom någon och hjälpa. I denna vers börjar de hebreiska orden för ”nära” och ”ropar till” på denna bokstav och det förstärker vittnesbördet om att Gud är nära dem som höjer sin röst i bön till honom.

Gud är tillgänglig. Inte bara nära. Det är nåd. För alla som åkallar honom. Alltså när vi börjar prata med honom är han tillgänglig.

När man sen inser att Gud står bakom oss hjälper blir man ödmjuk.

Tänk vilket löfte. Gud är inte bara nära dig. Han står till och med bakom dig och backar upp dog, hjälper dig. När du ärligt frågar efter honom är han där.

Att bli påmind om denna närhet kan man inte bli för många gånger. Det tål att höras många gånger. Kanske är det just det vi oftast behöver bli påminda om. För det är så lätt att glömma det eller för att man kan känna sig övergiven mitt i allt. Du, du är aldrig övergiven. Gud är nära.