Du är buren 

Ibland är livet inte det enklaste att leva. Man kan känna sig ensam. Övergiven. Livet kan bland kännas motigt och tungt att leva. Det är lätt att bli uppgiven då. 

Då är det gott att få påminna sig om att vi inte är övergivna. Vi bärs oftare än vi just då uppfattar. Vi blir allt för fokuserade på vår status och sätter fast blicken i gruset. Tänk att det kan göra att vi missar Guds omsorg om oss. Så bär Han oss och hjälper oss igenom den tunga period vi har. Då behöver vi kanske hjälp att upptäcka det. Läs denna kända berättelse och fäst den i sinnet. Kanske behöver du den just nu. Kanske kommer du en dag behöva påminna dig om den. 

Glöm aldrig att när du lägger ditt liv i Guds hand har han omsorg om dig. Hur du än tvivlar över det så står han över ditt tvivel. Gud har den kraft och den möjlighet vi behöver. Vi får vila i att lösningen finns och kommer. Visst önskar jag som du att den skulle komma snabbare många gånger. Varför det dröjer vet inte jag. Men ett vet jag att Gud kan. Läs och vila i Guds omsorg. 

  En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: det ena spåret var hans, det andra var Guds.

 När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

 Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. ”Herre, Du sa den gången jag bestämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade mig när jag behövde Dig mest.

 HERREN svarade: ”Mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår – då bar jag dig.