Fader vår – rädda oss

Är det så att Gud sänder prövning och frestelse?

Jag tänker så att det gör inte Gud. Folkbibeln tror jag har fått till en bra tillitsfull översättning. Läs 1 Kor 10:13

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Den här delen i bönen ’Fader vår’ är en omsorgsfull del av den bön Jesus lärde sin lärjungar och oss. Han visste att prövningar och frestelser skulle komma. Så han uppmärksammar oss på det. Och inte bara det. Han uppmuntrar och uppmanar oss att be Gud själv rädda oss.

Det är så mycket ont i världen. Så mycket som kan drabba oss. Att be Gud rädda oss är inte så dumt. Tänk vilken väg vi har.

Tänk vilket löfte vi har. Om prövning och frestelse kommer ”skall han också bereda en utväg”. En annan översättning säger att ”han ska ge en utväg”. Det är ett löfte att vila i. Tänk att det finns en väg igenom och ut ur prövningen. Så att vi kan härda ut.

Herre, rädda oss. Beskydda oss. Bevara oss. Herre, möter vi frestelser så led oss igenom på den väg du hjälper oss att hitta.

🙏Vår fader

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.