Fördomar = systemfel

Jag har upptäckt podcast. Ett rätt ok media att lyssna på olika saker. Det kan vara en föreläsning, intervju eller en predikan. Möjlighetsområdet är stort kan jag tänka mig. 

Jag hittade en ”gammal” predikan av Henrik Diametrades. Han predika om att inte döma. När tolken skulle hitta ett ord för fördomar så googlade hon. Av alla olika förslag kom ‘systemfel’ upp. Helt knasigt. Eller är det kanske så att det är ett ganska bra förslag?

Fördomar – systemfel. 

Vi kan ha så många fördomar om saker och ting. Om varandra och om allting. Vi tror oss veta innan vi egentligen vet. Vi drar förhastade slutsatser. Vi tror oss veta massa saker om andra som det inte finns någon bäring på. Så dömer vi, fördömer vi, utan någon anledning. Det kan vara mot egentligen vad som helst. Inget nämnt. Inget glömt. 

Därför är synonymordet systemfel för fördomar inte alls tokigt. Det är så tydligt klart beskrivet. Att ha fördomar är i grunden ett systemfel. Borde helt enkelt vara förbjudet. I grunden är fördomar ett systemfel. För att komma till rätta med detta måste man förändras i grunden. Helt enkelt förnya systemet i tänket. 

Fördomar är ett gissel. Dom kan vara ett omöjligt oöverstigligt berg. Fördomar spelar oss ofta ett spratt. I ljuset av fördomar är vi allt för ofta blåögda och lättlurade.  Ibland undrar jag om vi inte vill förändra våra fördomar utan vi vill helt enkelt leva i den tron. Inte konstigt att det kallas systemfel. 

Så kanske det är dags för reboot, alltså att göra en omstart och uppdatera systemet till en uppgraderad version som fått bort ‘buggen’ fördomar.