Gudsbilden – hur påverkar den oss?

Vad är ’gudsbild’ för dig? Jag tänker att det är den syn jag har på på den Gud jag tror på. Vem han är. Vad han kan. Vad han gjort. Vad han gör. Helt enkelt vem han är i mina ögon.

Så för att kunna reflektera över vilken Gudsbilden påverkar oss behöver vi beskriva för oss hur vår Gudsbild är.

Hur skulle du beskriva Gud? Är du blundar och ser honom i för din inre syn – vilken bild träder fram?

För mig är gudsbilden Jesus. Jag tänker att Jesus personifierar Gud. Och så som Jesus beskriva blir min Gudsbild.

🐑 Han är herden. Som vårdar fåren. Leder dom till vatten för att släcka törsten. Hitta mat för att bli mättad.

🗺 Vägen – han är den väg som leder bäst fram i livet. Livets väg till det eviga livet.

🕯 Ljuset – när livet behöver upplysning, hitta rätt i dunklet, så är Gud ljuset på min stig.

💪 Styrka – då jag känner mig svag så ger han mig styrka. I en tid som det mer ska vara ”kan själv” så känner jag trygghet i att jag kan vila i hans styrka och visdom.

📖 Sanningen- livets bok med livets grunder. Där där vårt liv vilar.

🌍 Han perspektiv är långt mycket bättre än mitt. Han håller också hela jorden i sin hand.

💕 Jag skulle tro att ord som omsorg, kärlek, frid, vila, helande, sover aldrig, och många fler ord ger den Gudsbild du har.

🙏 Men kanske är nåd det jag förknippar Gud mest med. Förlåtelse och nåd. Hans enorma förmåga att förlåta och upprätta.

💔Om vi har en gudsbild som är fördömande skapar det rädsla och otrygghet. Det förminskar oss. Gör oss små. Vi krossas under misslyckande som vi inte tror att vi kan ta oss igenom.

Men är vår Gudsbild är nåd och förlåtelse ger det oss hopp. Tro på framtiden. För jag vet , som du, att är det något vi behöver så är det nåd. Ofta. Gärna. En sådan Gudsbild vill jag leva i. Det gör mig trygg.