Vad är det som egentligen är oviktigt av det viktiga?

Någon lär ha sagt att fotboll är det viktigaste av det oviktiga.

Jag funderar på vad det är som egentligen är oviktigt av allt det viktiga vi håller på med.

För handen på hjärtat…. visst är inte allt viktigt av det vi tänker är viktigt?

Det är så lätt att övervärdera saker och ting. Dom blir viktigare än dom är i verkligheten.

Kanske anser vi det viktigt för att vi ska tycka det är okej att göra det. Möjligen kan det vara så.

Det kan ändå vara bra att reflektera över vad som egentligen är oviktigt bland allt viktigt vi gör. Eller som vi anser är viktigt.

Det skulle kunna vara frestande att räkna upp det som skulle kunna vara oviktigt. Men en sådan lista går inte att skapa. Alltså en sådan lista som gäller alla. För den är så individuell. Varje person behöver se över sin egen ”lista”.

Jag tänker att om man lyckades identifierade detta oviktiga viktiga skulle det frigöra oss. Frigöra tid. Frigöra oss från ”måsten”. Frigöra oss från ödsla tid på något som ändå inte skulle behövas göra. Vi skulle frigöras till att satsa på det som verkligen är viktigt.

För det som verkligen är viktigt behöver få vår uppmärksamhet. Det är där vi ska investera vår tid och kapacitet. Det som får ett beständigt värde och mening. Då blir det viktiga aldrig oviktigt. Inte heller onödigt. Det är att använda sin dyrbara tid till något bestående, till något värdefullt och viktigt.

Frigör ditt liv från allt som är oviktigt viktigt.