Fader Vår … hjälp oss att förlåta

Det kan vara svårt att förlåta dom som gjort något dumt mot oss.

Hur ska man få kraft till att förlåta den som gjort oss så illa? Så illa att såren till och med ligger djupt ner i själen? Hur kan det vara möjligt att förlåta såret så illa?

Mänskligt sätt är det ibland helt omöjligt.

I bönen ’Fader vår’ finns det en koppling mellan att bli förlåten och att förlåta. Den kan ibland kännas både orättvis och omöjlig. Men det finns en god sida i denna koppling. Vill man själv bli förlåten behöver man också vara beredd att förlåta. För i ljuset av sitt eget behov av förlåtelse kan det bli lättare att förlåta.

… liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Kanske är det så att vi ibland behöver be Gud om hjälp att förlåta. Där vi inte kan eller upptäcker att vi inte vill förlåta. Men förståndet och samvete påminner oss om att det just det vi behöver göra – förlåta.

Det finns kraft till att förlåta. Tro mig. Jag vet. Jag vet vad det gör med oss när vi inte kan förlåta. Jag har upplevt det. Jag vet också vad som händer med oss när vi väl förlåter. Jag vet. Jag har upplevt det med – tack och liv.

Har du svårt att förlåta ? Be Gud om hjälp. Att få se saken ur Jesu perspektiv. Och glöm inte inte du har själv blivit förlåten. Så ge vad du har fått i gåva. För förlåtelse är en gåva vi får av nåd ta emot.

🙏Vår fader

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.