Mycket verkar vara kaos nu för tiden

Mycket verkar vara kaos nu för tiden.

Brexitkaos – britternas uttåg ur EU verkar bli ett enda stort kaos på gränsen till parodi.

Vårdkaos – ny leverantör till vården misslyckas med att just leverera.

Kaos vid gratis utdelning av kebab.

Katastrofövning var ett stort kaos.

Kaos i Irak.

Varnar för kaos vid slussbygget

Kaos i Ecuadors huvudstad.

Kaos i Stockholmstrafiken.

Detta var några av alla kaos under oktober månad.

Känns som att det är inflation i kaos. Ordet används så mycket att det inte räcker till. Nästa steg känns som att bara finns ”katastrof ”.

Men det är klart oroligt på många platser. Kanske till och med inom många människor.

Kaos är oreda, virrvarr, förvirring, röra. Men också ovisshet. Kaos kan vara svår att bemästra. Helt enkelt svårt att få ordning på.

Vår värld, både omvärld och inom oss behöver frid. En frid som ger ro. Ett lugn som skapar en atmosfär där vi inte skapar kaos.

Ibland känns det övermäktigt. Ibland faktiskt helt omöjligt. Men det finns en väg.

Joh 14:27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

Det finns en kraft till frid. Vår värld behöver ta emot den. Vi behöver ta emot den. Den gåvan ligger i redan i givarens hand. Vi har att ta emot den.

Min bön blir idag….

🙏Herre, tack för att du ger av din frid till oss. Hjälp oss att ta emot den friden. Amen 🙏