Att tänka efter först….

Att tänka efter först kan för omgivningen vara frustrerande. Analytikern kan vara en ganska besvärlig person för somliga. Därför kan det ibland bli lite knepigt när den som vill skjuta från höften måste bromsa för den som ser beslutet i ett längre perspektiv. Ofta behöver den som vill skjuta från höften inte ta ansvar för hur det kan bli sedan. För den räcker nuet. Strunt samma om det får negativa konsekvenser längre fram. Å andra sidan kan den som vill försöka se vad följderna blir längre bort, missa en snabb vinst just nu.

Egentligen är beslut ett ganska viktigt moment. Det får ju avgörande konsekvens. I det närmaste perspektivet men också i det långa. Det vi gör nu kommer vi att få leva med för en längre tid. Kanske tom resten av livet.

Därför har veckans puh-citat en (för mig) en ganska bra hållning. ”Om man tänker efter en stund kan det hända att man kommer fram till ett mycket viktigt beslut”

Kanske skulle världen se lite bättre ut om det fanns lite mer av att Tänka Efter Först. Kommer det i fel ordning kan det bli ödesdigra misstag. Hur skulle det sett ut om Putin gjort det i Krim-krisen? Nordkoreas ledare skulle säkert ha fattat bättre beslut. Du kan säkert räkna upp många fler exempel. Om vi tänker efter själva har vi nog egna tillfällen vi skulle vilja ha ogjorda. Kunnat backa bandet och göra om.

Faktiskt kan ju dom tillfällen då det gick lite fel bli vändningen för nästa beslut vi skall göra. Att vi blir mer noggrann och tänker efter först.

Ge tänket möjlighet att få tänka färdigt. Då kan det hända att du kommer fram till ett mycket viktigt beslut.

.