Att reflektera

Att reflektera…. har många bottnar.

Å ena sidan handlar det om att reflektera över något. Alltså att tänka igenom vad något kan betyda. Eller vad resultatet blev av ett tidigare beslut eller händelse.

Ibland upplever jag att det allt för ofta är fokus på beslutet och att alltid vara i en rörelse framåt. Att fånga upp erfarenheter och lära av hur det gick är inte så intressant. Inte heller se konsekvensen av sitt beslut.

Jag tror att reflektion behövs. För att just lära av historien in i en ny tid.

Å andra sidan handlar det om att reflektera något. Som en spegel reflekterar ljuset. Att förmedla något vidare. Som en reflex. I mörkret blir man synlig.

Gud har valt att ibland visa sig genom att reflektera sig i oss. Det är stor nåd. Genom att man ser honom genom oss på ett förunderligt sätt.

Andra gånger misslyckas det på grund av att vi inte blir möjliga som reflektorer. Som en reflex som blivit smutsig.

Ett annat sätt att reflektera över just att reflektera är att det avspeglar något. Avspegla. Alltså att tex våra liv avspeglar något som vi blivit påverkade av. I närtid eller för länge sedan. Så en fundering kan vara, vad avspeglas genom mig? Dig? Vad återger dit liv?

Kanske något att reflektera över idag.