Läs med mig – Efesierbrevet Kaptiel 2

Barmhärtighet … 2:4 Gud älskade oss redan innan vi var skapade. Redan innan vi gjorde vår första synd. Älskade oss även när vi gjorde våra synder. Hans barmhärtighet är ofantligt stor. Det är på grund av hans nåd, kärlek och barmhärtighet som vi är räddade – frälsta. 

Frälst genom nåd … 2:8. Du kan aldrig förtjäna frälsningen. Det är bara genom Jesu nåd den är möjlig. Det är inte på grund av allt det goda du gjort och gör.

Vandra i goda gärningar … 2:10. Vi ska vandra i dom för Gud har förberett dom för oss. 

Han är vår Frid … 2:14. Vilket underbart uttryck. Han[ Ä R ]vår Frid

Tillträde … 2:18. Gud är inte långt borta. Han sitte inte på höga hästar trots sin makt och auktoritet. Vår Kung brukar tillåta ”företräde” – alltså han ger en person rätt att komma inför hans ansikte, på besök helt enkelt. Kungars kung ger Guds Ande har vi tillträde till Gud. 

Medborgare … 2:19. När du är frälst är du inte längre en gäst eller främling. Du är Medborgare i Guds rike. Du tillhör Guds familj. 

Helig byggnad … 2:21. Jesus är kittet mellan oss troende. Vi fogas samman till en helig byggnad. Växer upp till et heligt Tempel. Underbar bild. Som att vi är en lite mindre byggnad. Men i Guds kraft växer vi till. Till en större byggnad. Till en helig byggnad. Till ett tempel. Vi bir en Guds boning – tänk – Vi är Guds hus där han bor. Det är mäktigt. 

Det vara några av dom tankar jag fick när jag läste detta kapitel. Vad fick du för tankar? Gud välsigna dig idag.