All trösts Gud

Läste några verser i 2 Korintierbrevets 1:a kapitel:

”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.”
‭‭Andra Korintierbrevet‬ ‭1‬:‭3-4‬ ‭SFB15‬‬

Tänk så skönt. Gud är en tröstare. Han kan trösta i allt. Alla situationer vi möter och upplever som gör oss ledsna eller modfällda kan han trösta i.

En annan översättning använder ordet uppmuntran istället för tröst. Det finns alltså flera betydelser i detta med tröst. För när tröst ges så uppmuntras man. Det följer med i paketet liksom.

Han är barmhärtighetens fader. Han har alltså sympati och medlidande. Han kan verkligen förstå vad du går igenom och vad du möter. Där vi människor kommer till korta i att ”förstå läget” kan han förstå fullt ut. För han är all trösts Gud. Han vet hur man uppmuntrar. För han vet vad sann sympati är.

Och genom att vi får tröst kan vi trösta andra. När vi är igenom så kan den erfarenheten och upplevelsen hjälpa oss att vara en som kan trösta. För vi har mött det och kan ge det vidare. Kanske är det så vi kan göra det på riktigt.

Vad du än möter idag, vad du än upplever…. Vår Gud är all trösts Gud. Så även för dig.


Idag ber vi för riksdagsman Lars Engsund (M)