Vänner gör något med oss

Under den gångna helgen hade jag förmånen att möta många gamla och nya vänner. 

Vänner jag inte mött på mycket länge men som det kändes som igår vi skildes åt. Vänner som jag fått lära känna under dom senaste åren och som kommer följas under förhoppningsvis många år till. Nya bekantskaper som lika väl kunnat varit vänner under många år. 

Vänner gör något gott med oss. Dom bjuder in till en djupare gemenskap som får mersmak och god eftersmak. Goda vänner tar fram det goda i oss. Vi utvecklas och växer på något förunderligt sätt. Ett välbefinnande smyger sig fram och man mår gott. 

Hur viktigt är det inte att man väljer rätt gemenskap. En gemenskap som påverkar oss positivt. Kan vi så ska vi sträva efter att välja en sådan gemenskap. 

Min fundering är om man kan välja att själv vara en sådana vän? Kan man det? Kan man bestämma sig för att vara det? Kan man ”utbilda” sig till det? Kan man lära sig att vara det? Eller är det bara en medfödd egenskap som bara vissa är förunnade att ha?

Jag vill tro att man kan bestämma sig för det. Om jag inte har den förmågan vill jag be min Herre att ge mig den förmågan. För efter den helgen har jag blivit påmind om hur betydelsefullt det är. 

Kanske skulle våra gemenskaper se lite annorlunda ut om det fanns mer av detta. 

Jag kan bara känna att…..

Vänner gör något gott med oss.