Oron – hur överlever vi den i dagar som dessa?

Att vara orolig i Corona-tider är inte så konstig. Ganska naturlig reaktion. För sina nära och kära.

Jag har mött så många som säger så här:

”Jag är inte orolig för min egen skull. Men för mina nära och kära, dom är jag orolig för”

Men handen på hjärtat….. nog är vi lite oroliga för oss själva också. När vi ser hur människor drabbas. Pandemin kör på för fullt. Företag läggs ner. Arbetslösheten ökar. Tänk om man själv drabbas. Drabbas av att bli svårt sjuk. Eller mista jobbet.

Vi drabbas av oro. Inte så konstigt. Men hur överlever vi den? Låter drastiskt. Men jag menar, hur klarar vi av den? Hur kan vi hantera den?

Om vi enbart ska hänvisa till vår präktighet och ”klara själv”-anda så blir det nog svårt tror jag. Vi behöver stöd utifrån. Från en vän tex. Vi behöver också mata oss med positiva bilder. Att det är så mycket som är bra också. Att tillåta sig själv att tänka positivt. Tillåta sig att vara tacksam.

Men jag tror att man också behöver vända sig till vår Gud.

Matt 11:28

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.

Joh 14:1

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.

Gud vill ge dig en frid mitt i din oro. Där du får lämna den hos honom. Det förunderliga är att när vi vågar och kan släppa den hos honom fylls vi av en tillit som skapar frid mitt i oron. Så går oron och friden hand i hand. För oron får sitt svar i friden och tilliten.

Om vi förlitar oss på oss själva, yttre betingelser som pengar tex (även om dom är viktiga) så närs oron. Men vänder vi oss till det som kan ändra oron i djupet kan vi hantera oron så den inte tar makten över oss.

Jag tror att det är hos Gud du möter motkraften till den oro du känner. Våga släpp till honom. Våga prata med honom. Därför säger han i sitt ord: -”Kom till mig, jag vill skänka dig vila”

Min bön blir idag:

🙏 Herre , skänk vila till den som känner oro idag. Ge tro. Skapa tillit. Skapa hopp. Tack för att du Herre vill ge extra omsorg till den som idag känner oro. Amen 🙏

Psalms 46
Gud är vår borg
För körledaren. En sång av Koras söner, till alamót.
Gud är vår tillflykt och styrka,
en hjälp i nöden, väl beprövad.
Därför räds vi inte
även om jorden ger vika
och bergen störtar i havets djup,
om vågorna brusar och svallar
så att bergen bävar
vid deras uppror. Sela
En ström går fram med flöden
som ger glädje åt Guds stad,
den Högstes heliga boning.
Gud bor där inne,
den vacklar inte.
Gud hjälper den
när morgonen gryr.
Folken larmar, riken vacklar,
han höjer sin röst –
då smälter jorden.
HERREN Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg. Sela
Kom och se HERRENS verk,
häpnadsväckande saker
gör han på jorden.
Han stillar strider över hela jorden,
han bryter bågen
och bräcker spjutet,
bränner upp vagnarna i eld.
”Bli stilla och besinna
att jag är Gud,
upphöjd bland folken,
upphöjd på jorden.”
HERREN Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg. Sela