Att utforska vidgar vyerna

Att bo i en ny stad är spännande. Okej, Eskilstuna är på ett sätt inte helt nytt för mig. Bodde ju i Julita under rätt många år. Bara några mil härifrån. Men det är skillnad att bo i stan eller bara handlat i köpcentret.

Hela tiden blir det ett utforskande. Mycket är nytt. En hel del har förändrat sig. Inte minst Tuna Park som verkligen blivit rätt annorlunda. Vilket gjorde att jag gick en klar omväg igår.

Gator, gångvägar, Eskilstunaån, olika vägval för att ta sig från punkt A till B. Affärer. Det finns att utforska. På så vis blir jag mer och mer hemmastadd här.

”Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Men Gud har visat oss det genom sin Ande, för Anden utforskar allt, också djupen hos Gud.”
‭‭1 Korintierbrevet‬ ‭2:9-10‬

Det finns mycket att utforska i en Tro. Gud. Jesus. Dom andliga värderingarna. Dom djup en Tro kan ha. Det blir svårt att klara själv. Men vi har fått en hjälpare. Den Helige Ande. Anden hjälper oss att förstå. Hjälper oss att se. Likaså upptäcka.

Det gör att om vi vill utforska Gud och förstå honom bättre hr vi en väg att gå. Att be Anden om hjälp. Det är fantastisk att den möjligheten finns.

Det är lite spännande. Det står att Anden utforskar allt. Allt. Det gör att vad vi än möter kan vi be om att få en djupare insikt och förståelse. Eftersom vi inser att vår egen kunskap är begränsad så har vi en fantastisk hjälp. Inte så dumt. Skulle vara rätt dumdristigt att inte ta emot Andens hjälp.

Min bön idag blir: Herre , ge mig denna möjlighet Anden erbjuder. Hjälp mig att utforska dig Gud. Vad du kan och förmår. Jag vill bli mottaglig för denna hjälp. Tack för att detta kan förstärka och fördjupa min tro och tillit. Amen 🙏