Har du tid att vänta?

Att vänta är väl inte alltid det enklaste i livet. Hittade en vers i psaltaren som fick min uppmärksamhet. Väljer att läsa det i Kärnbibeln:

”Var stilla inför (vila i) Herren, vänta tålmodigt på honom. Bli inte upprörd (irritera dig inte, låt dig inte upptändas av vrede) över den som har [skenbar] framgång, en människa som utför (verkar lyckas med) onda planer. ”
‭‭Psaltaren‬ ‭37‬:‭7‬ ‭SKB‬‬

En av Andens frukt är tålamod. Tycker det är intressant att Gud skapar den möjligheten att vi ska få tillgång till tålamod. I ljuset av den vers vi läst får vi verktyget till att bli stilla inför honom och vänta.

Likaså när vi ser andras framgångar kan vi bli stressade. Vi vill se Guds ingripande nu. Inte sen. Gud ser den frustrationen också. Men budskapet är glasklart

Bli stilla. Vila i Gud.

Guds perspektiv är så långt mycket bättre än vår horisont. Det borde locka oss att vänta in.

Om vi tror att Gud har något viktigt att säga vill vi gärna lyssna, eller ?! Och han vill gärna dela det med oss.

Genom att vi blir stilla kan vi kalibrerar oss. Vi kan börjar sortera bättre. Vi stressar inte som gör att vi får lättare att höra. Stressen blockerar lätt.

Genom stillhet får vi mindre störningar och brus. Vi skapar ingen brus själva. Vi håller oss borta från störande brus. Vi får helt enkelt en bättre koncentration. Så får Gud möjlighet att tala till punkt. Hinner säga allt. Vi får helt enkelt rätt fokus.


Idag ber vi för riksdagsman: Mats Arkhem (SD)