Böneutrop eller inte….

En fråga som är aktuell nu är om man ska få ha böneutrop eller inte.

Jan Björklund sa i tv att det skulle inte vara möjligt på offentliga miljöer. Argumentet var rätt svagt. För att vi inte skulle få bli påverkade av det vi inte vill bli påverkade av var hans andemening.

Rätt märkligt. Det är valår. Framöver lär vi få höra partiernas ”böneutrop” om varför vi ska rösta på dom. Det har jag inte bett om. Så kära Björklund, konsekvensen av din argumentation blir att det inte blir några högtalare i valstugorna i år.

KD använder en annan argumentation:

Är inte rimligt” Till Ekot säger partiledaren Ebba Busch Thor att ”det inte är rimligt med återkommande institutionaliserade böneutrop” runt om i samhället.

Är det primärt det muslimska religiösa budskapet som ska förbjudas?

– Det är inte religionen i sig som är problemet. Men när en religiös röst proklamerar muslimsk överhöghet genom återkommande institutionaliserade böneutrop rakt in människors privata hem och bostäder, då tycker vi att det är fel. Där går en gräns, menar Ebba Busch Thor till Dagen.

KD menar att man kan inte jämföra med kyrkklockornas ringning.

Ett böneutrop innebär inte att man måste släppa allt för att be. Det är en påminnelse om att inte glömma bort att be. Man har dagen på sig. Kyrkklockornas ringning har ju olika betydelser. Man kallar till gudstjänst. Man ringer för någon som gått ur tiden. Man ringer in helgen.

I grunden är denna fråga djupare. Hur mycket ska tro och religion få påverka det vardagliga livet? Likaså i politiken? Förr var det mycket mer naturligt. I andra länder är tron mer naturlig. Problemet är att när en tro och religion blir sekteristisk blir det fel. När mänskliga rättigheter och förtryck sker i religionens förtecken måste det stoppas.

Men när tro och religion får vara drivkraften i omsorg, människovärde, att se din minste, och allt det goda religionen står för då blir det en bra drivkraft.

D8CDEB36-6E72-4C78-911E-B349CC1980BDBöneutrop eller inte må vara osagt. Enligt min mening behövs dom inte. Inte kyrkklockor heller. Är det det enda sättet för ”tron” att påminna oss om vikten av bön blir det märkligt. Nej, bönens drivkraft måste komma inifrån oss. Kan aldrig pådyvlas. Bön är liv. Inte böneutrop eller klockor. Bön är något vi själva utför. Inte i första hand någon annan gör åt oss.