En tanke för dagen – föredömen

I dag är det alla helgons dag. Det är en dag som vi minns särskilt alla dom som vi brukar säga ”ha gått före”. Alltså gått ur tiden. Dom har dött.

För många är denna dag en tung dag av sorg. Man saknar sina nära och kära som nu inte finns längre.

Samtidigt är det något vackert över denna dag. En stor tacksamhet till vad all dessa har fått betyda. Den välsignelse dom inneburit. Den kärlek dom gett.

Betänk orden ”Gått före”. Det leder mig till tacksamheten att dom har varit föredömen. Dom har gått före och visat vägen. Dom har vista oss hur man kan göra.

Vem har varit ditt föredöme? Är det någon som idag lever? Kanske någon som idag inte finns kvar men är fortfarande ett föredöme för dig. Dessa människor påverkar oss på olika sätt. Vi vill på något sätt ”vara som dom”. På något sätt ger det oss ett sätt att tänka och handla som är bättre än vi tidigare lyckats med.

Är du ett föredöme? Lever du på ett sådant sätt att andra tar dig till föredöme?

Nu tänker jag att vi ska alltid leva på ett sunt sätt. Utan att för den skull göra det i första hand för någon annan. Men faktum är att vi har ofta människor som på olika sätt ser upp till oss. Vi behöver vad föredömen för dom.

En dag tillhör vi dom som gått före. Min bön är att mitt liv kan summeras att jag gått före i den bemärkelsen att jag visat på ett gott exempel. Att dom tillfällen där jag inte varit ett föredöme ska vara i klar minoritet i jämförelse där jag lyckats. Jag tror att det är din längtan också.

Om det är vår inställning kommer det att föra oss i den riktningen.

Min bön blir denna dag: ”Gud, hjälp mig att bli ett föredöme. Hjälp mig att leva på ett sådant sätt att jag kan bli till ett bra exempel. Förlåt mig, Gud, för dom gånger jag inte lyckats att vara det föredöme jag hade som mål att vara.”