Söndagstankar – Att lämna över till Gud är att få bärhjälp

Hur ofta är det som inte vi tycker att livets börda är allt för stor för oss. Det kan vara allt från jobbets mest tråkiga sidor. Uppdragsgivarens misstro. Där man hoppats och trott på sin satsning men som gått fel.

Det kan vara livets olika skiften som tär och blir till både sår och tung börda. Det kan vara hur fel det blev med det mesta.

Det kan vara alla frågor som inte får något svar. Det känns som dom aldrig kommer i alla fall.

Så,hamnar vi i läget där det blir en tung börda att bära. Jag, vi kan komma i det läget att vi misströstar och är beredda att ge upp.

Det är då vi har möjligheten att få lämna över till vår Herre. Hos honom får vi bärhjälp. Släpp taget. Ge Honom möjligheten att visa sin kraft. Allt för ofta ber vi om hjälp men fortsätter att kämpa själva. Allt för ofta ber vi om svar men ger svaret själva. Allt för ofta tror vi det är att svika något att lämna över. Allt för ofta tror vi att det är att visa sin svaghet att lämna över till Gud.

Det är precis tvärt om. Det är att förstå var möjligheten finns. Hur vi än tycker svaret dröjer vet vi att det är bara Gud som har möjligheten att förändra. Hos ingen annan finns lösningen. Min tanke om Gud är att Han ser bortom våra tvivel. Hans kärlek är större än att Han skulle lämna dig med dina tvivel. Han bär ändå. Där människor skulle svika så göra Han inte det.

Lämna över. Ge upp. Ta hjälp. Låt Gud få fullt tillträde. Styr inte utan ta emot bärhjälpen.

Bibelns löften är dig given:
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. (‭Matteusevangeliet‬ ‭11‬:‭28‬ SFB98)

Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. (‭Matteusevangeliet‬ ‭11‬:‭28-29‬ SFB98)

Du behöver säkert som många andra finna ro för din själ. Att kämpa själv är tungt. Därför är min bön denna dag följande:
Herre, gå till den som behöver bärhjälp. Lyft av bördan och bär den åt den som sviktar under sin börda. Ge ro för dess själ. Hjälp att släppa taget. Tack Herre för att du har svaren och möjligheterna hur mycket vi än tvivlar på det. Tack för din underbara ödmjukhet att se bortom våra tvivel. Tack att du aldrig sviker.