Söndagstankar – ”mig skall ingenting fattas”

Mig skall ingenting fattas – hoppsan. Det låter ju fantastiskt om man förväntar sig att det uttrycket innebär liv i lyx med outömmliga ekonomiska resurser.

Fast här finns en djupare mening. Huvudbetydelsen är att vi inte är i behov av något. Vi lider ingen nöd, vi är i goda händer och blir väl skötta,  skriver Phillip Keller i sin bok ”En herde ser på den 23:e psalmen”. Men också att vara helt tillfreds med den gode Herdens vård och omsorg. Vad behöver vi mer?

Visst kan ekonomiska situationer göra att vi har det jobbigt. Men om vi levde i en enkelhet som inte inte skapat massa ekonomiska krav skulle vi klara oss på en betydligt mindre inkomst, troligen.

Vi kan inte tolka det som att vi aldrig kommer att lida någon brist eller ha något fysiskt lidande. Det kommer hos oss som liksom hos fåret. Skillnaden är att herden vårdar oss.

David pratar inte om materiel välfärd.

Detta uttryck vilar i vem som är vår herde. Phillip skriver att det är mästaren i människornas liv som bestämmer deras olika livsbetingelser. Att stå under Guds beskydd är en välsignelse i sitt liv. Det händer något med oss då. Vi blir nöjda med det vi har. Det välbefinnande som inte har med pengar att göra. En inre frid och harmoni. Det ger en grund som säger: mig fattas ingenting.

Många gånger söker vi en trygghet utanför oss själva. Den är betingad på omständigheter, vänner, ekonomi, arbete osv. Där vi skall söka är i vårt inre. Där inifrån kommer vår trygghet. Därför att där finns vår herde. Han genomsyrar oss inifrån och ut.

Bilden på herden som ser till sin fårhjord är fin. Herden ser till att fåren har vatten. Gott bete. Mår bra i sin päls. Är beskyddad från faror. Ser till dom flera gånger om dagen. Så är det också i vår relation till honom. Han vakar på samma sätt över oss och vårt andliga liv.  ”Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss” Ps 68:20. ”…inte slumrar han som bevarar dig” Ps 121:3.

Det är hos Jesus som den gode herden vi finner frid. Han kommer att ta vård om oss och ge oss det vi behöver för dagen. Möter vi problem eller sjukdom vill han ta vård om oss och bära oss igenom det. Sök dig till rätt Herde för ditt liv.

Bön: Herre, ta hand om mitt liv. Låt mitt inre fyllas av harmoni. Tack för att du har omsorg om mitt liv så att ingenting behöver fattas mig.