Tanke för dagen – Att komma åt kärnan

Vill du komma åt kärnan, måste du bryta sönder skalet.

Mäster Eckhart

Ibland tror jag vi är mer mån om skalet än om kärnan. Det yttre får vårt fokus.

Vi vet att det är kärnan som har förutsättningarna för att något fint ska växa fram. Det ligger inte i skalet. Ändå är vi allt för ofta mer mån om det yttre än det inre.

Kärnan och fröet behöver få rätt förhållanden så kommer det att kunna växa fram något underbart. Så behöver vi tänka om vårt inre. Det kommer att få fram det vackra du och jag går och bär på.

I allt vi gör behöver vi söka kärnan. Det är att börja från rätt håll. Att börja med det yttre blir att börja bakvänt. Börjar vi med kärnan och det inre kommer det att genomsyra hela alltet.

Kanske kan det hjälpa oss att ta död på hållningen som ofta heter ”det har vi alltid gjort”‘ och gamla hjulspår. Då kan vi forma något nytt vackert för den tid som inne är.