Ängslan – vad gör man bäst med den?

Ängslan – vad gör man bäst med den?

Ängslan är väl besläktad med oro. Att bekymra sig över något som nog egentligen inte man behöver oroa sig över.

Den kommer smygande lite olustigt. Och den är svår att avslöja i tid. När den väl är där kan dem frambringa ångest och göra livet allmänt surt för oss

Men vad gör man bäst med den?

Läser i boken ”Guds lilla gröna”.

”När du märker att ängslan börjar ta sig in hos dig…. just då ska du vältra över den på Gud.”

Men hur gör man det?

Psalms 55:23 Kasta din börda på Herren, han ska ta hand om dig. Han låter aldrig den rättfärdige vackla.

Kasta – att i ett samtal lämna över. Kasta får beskriva att man inte håller kvar någon del av det. Utan man släpper taget helt om det.

Kanske behöver man skapa sig en ritual. Man kan tex tända ett ljus och i ett samtal/bön med Gud lämna över sin ängslan och oro till honom. Att beskriva för honom vad som man tror skapar denna ängslan och på så vis lämna över den till honom.

Det bästa man kan göra med sin ängslan är att lämna över den till Gud.