Förtrolighet

Förtrolighet – ett ord som andas värme och närhet. Det blir lite mer än något ytligt. Snarare mycket mer än ytlig gemenskap. En sådan gemenskap uppskattar jag så högt. Den ger långt ifrån glättighet med snabba skämt och ytliga samtal. Det är i den gemenskapen band växer. Det är där som förtroenden skapas. Det där man lär känna varandra på djupet.

Många har inte tid med förtrolighet. Snabba fixar som ger snabba kortsiktiga resultat. För stunden given men som saknar god eftersmak. Säger inte att tjo tjing och klapp inte får vara. Men det har sin tid. Förtrolighet ger en långvarig vänskap nog aldrig tar slut. Kommer man ifrån varandra en tid tas tråden upp väldigt lätt. Man hamnar i den djupa gemenskapen direkt.

Synonymer för förtrolig är intim, familjär, otvungen, hjärtlig, öppenhjärtig, innerlig, privat, konfidentiell. Beskriver så bra vad som händer i en förtrolig gemenskap. Omgiven av otvungen hjärtlig innerlig atmosfär kan man vara, på djupet ärligt, sig själv. Få uppleva hur nära man kan komma varandra.

Där får man dela det förflutna utan att fördömas. Där får man brottas om framtidens utmaningar men också dess drömmar. Där gör man dom goda avsluten men ser också fram mot nya utmaningar man ska gå in i.

”HERREN umgås förtroligt
med dem som fruktar honom,
sitt förbund gör han känt för dem.”
Psalm 25:14 Fb

Det är så jag tänker mig den förtroliga gemenskapen med Gud också. Prestationslöst. Kravlöst. Djup innerlig gemenskap. Fruktan i detta betyder inte rädsla utan respektfullt. Förtroendefull – förtrolighet.

Som du ser finns det ett löfte i denna vers. I denna förtrolighet delger Gud oss sitt förbund. Alltså att i denna djupa innerliga förtrolighet av öppenhjärtlighet delger Guds oss sitt förbund. Sitt rådslut. Sin tanke och plan. Sin längtan för oss. Främst för våra liv. Men också, när så behövs, den större bilden i det sammanhang vi finns. Det är där, i den stilla gemenskapen, i vår kammare (matt 6:6) , där Gud ser i det fördolda, han delar med sig om sina tankar om oss. För oss. Visar på den väg han tänker. Där han i all sin förtrolighet, inte ropar up, viskar sin tanke. I förtrolighet. Förtroende.

Det är där, i den förtroligheten, jag vill bygga mitt liv. Kanske du med.

Tips Till dig som följer min blogg via Facebook. Förr kunde man länka direkt till Facebook från bloggen. Det hindrar FB numera. Så därför får jag länka manuellt när jag får tid. Men du kan följa min blogg via www.pedherskoog.com om du vill. Så missar du inte mina uppdateringar även om inte fb visat det. Skriver typ varje dag 😊🙈. Lägger upp dom kl 6. Håll till godo om du vill.