Att vara en vän

Hur skulle du beskriva en vän? Vad är en väns bästa egenskaper? Vad gör vänskap med dig? Ibland tror jag att vi tar vänskap för givet. Per automatik förutsätter vi att vänskap ska bara finnas där.

Vänskap kan ju vara olika. Det inser ju jag med. Ytlig sådan. Man vet om varandra. Men inte mer. Sen finns det den mer djupgående vänskapen. Den värderar jag högt. Där man känner att man kan vara sig själv. Man behöver inte göra till sig. Ibland tycker jag mig se att en sådan vänskap är en bristvara. Vet inte varför. Kanske för att vi inte har den tid som behövs för att få tag på den. Men en djup vänskap gör att jag vågar och kan dela det jag känner och upplever. Utan att bli hängd liksom.

Häromdagen föll mina ögon på en vers i Johannes 15. Där Jesus ändrar från tjänare till just vänner. Kolla in versen :

”Jag kallar er inte längre tjänare för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min Fader.”
‭‭Johannes‬ ‭15:15‬ ‭NUB‬‬

Vi är Jesu vänner. Han har skapat en sådan närhet genom sin ande att den djupaste av vänskap finns. När jag växte upp användes ordet tjänare mycket. I all välmening och den tids förståelse. Det är en sådan äkta vänskap där jag kan dela allt. Var den jag är. Och ändå veta att Jesus vill vara vän med mig. Så även för dig.

Min förhoppning är att den vänskapen, vänskapen med Jesus, ska hjälpa oss att också vara vänner med andra i vår omgivning. Att den går prägla all vänskap som finns.

Till sist….

Det finns en sångstrof som heter ”Vilken vän vi har i Jesus….” En gammal sång ut segertoner. Han är trofast kärleksfull och god…. (sången får du längst ner). Tänk att jag får vara vän med honom. Tänk att han vill vara min vän.

vers 1
Vilken vän vi har i Jesus, trofast, kärleksfull och god!
När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod.
Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän
som har lovat vara med oss,
hjälpa om och om i-gen.

vers 2
Har du sorger och bekymmer, är du modlös, trött och svag,
Jesus hjälper dig att bära dina bördor dag för dag.
Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd. Den
som sörjer vill han trösta,
den som vacklar ger han stöd.

vers 3
Är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår,
säg till Jesus vad du känner, våga tro att han förstår.
Han som bar vår synd och plåga i sin egen kropp en gång
älskar oss och ger oss vila,
tänder hopp och föder sång.