”Blott en dag, ett ögonlock gick sönder”

När jag var liten så gick jag i söndagsskolan. Vi bodde precis intill kyrkan där pappa jobbade. Söndagsskolan var på söndagsmorgonen innan gudstjänsten. 

Det var ganska vanligt att vi fick en minnesvers. En som jag tror alla fick någon gång var ”Ditt Ord är min fötters lykta och ett ljus på min stig.” Ps 119:105

Det var ganska vanligt att vi fick små kort med en bibelvers på eller någon annan text. En söndag kom jag inspringande från kyrkan och ropade att jag fått ett kort. Jag lär ha sagt att det stod 

Blott en dag, ett ögonlock gick sönder.

Nu var det väl inte riktigt sant att det stod så. Jag var ivrig att berätta om vad jag fått och skulle snabbt tillbak till kyrkan. Jag bara vände i hallen och ropade ut mitt budskap. 

Du kanske anar vad texten egentligen var…..

Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

En strof från den kända sången. Den lilla meningen har ett så gott budskap till oss. Oroa dig inte om morgondagen. Ta en dag i taget. Ja, tom ta bara ett ögonblick i sänder. Vi har så lätt att oroa oss över det vi inte kan förändra just då tex under natten. Vi skriver upp problemen större än dom i verkligheten är. 

Vi är många som behöver lära oss oss att ta ett steg i taget. Inte oroa oss i onödan. Lita till att det ordnar sig. Bibeln uttrycker det även så här…

Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. ‭Matteusevangeliet‬ ‭6:34‬ ‭SFB98

‬‬Löftet finns i versen innan. 

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteusevangeliet‬ ‭6:33‬ ‭SFB98‬‬