Det hjärtat är fullt av …… det talar munnen om

Det hjärtat är fullt av ….. det talar munnen om.

Genom att analysera det du pratar om beskriver det ditt hjärtas inre. Det visar på dess ”kondition”. Vad som rör sig i ditt inre. Rannsakande men sant.

Ditt hjärta påverkar ditt tal. Ditt tal påverkar din omgivning. På så vis påverkas din omgivnings syn och förhållning till dig. Och det påverkar hur er samhörighet blir på sikt, om den blir ytlig eller djup. Man får försöka vända blicken inåt när man känner att man inte får den kontakt man söker. Helt klart innebär inte all ensamhet att man har ett sämre tal. Men kanske ska man ändå reflektera över det.

Ryktesbärare, förtal, nedlåtande tal, förvrängande berättelser, sådant som gör samtal omöjliga pga attityd mm brukar tyvärr inte leda till djupare gemenskap.

Om du vill få ett förändrat tal kanske det behövs ett förändrat hjärta.

Men tänker man på det goda talet som är sprunget från ett gott hjärta inser man skillnaden. Den leder till något mer. Till djupare och härligare gemenskap. Den lockar till fler samtal.