Högerregeln – finns det i själva livsmönstret?

Trafik är inte lätt. Mycket att tänka på. Igår fick jag känning på hur nära det kan vara till en olycka. På väg till jobbet är det en som missar högerregeln och bara kör rätt ut. Bara ren tur att ingen olycka hände.

På väg hem från jobbet var det dags igen. Ännu en som missade helt och hållet att vederbörande skulle lämna företräde. Likadant var det bara rena turen att inga plåtskador skapades.

Trafik går ju ut på att följa trafikregler. Att man litar på att alla följer dom samma. Hela bilkörandet går ju ut på att man litar på varandra. Ganska fantastiskt att det inte sker fler olyckor där vägen har mötande trafik.

Nu finns det en del att önska i trafiken. Blinkersen borde användas mer och nu verkar högerregeln behövas friskas upp hos somliga. I grunden handlar det mycket att visa hänsyn mot varandra.

Så är det ju förövrigt i livet. Att se lite bortom sig själv. Kanske är det ett av det svåra i livet. Att visa hänsyn. Man skulle även kunna lägga till empati. Medkänsla. Förståelse. Att sätta sig in i hur den andra har det. Försöka förstå den.

Att köra bil är en träning i allt detta. Likaså att leva livet. Det är ett lärande hela livet med att känna medkänsla.

Nu kanske just högerregeln inte finns i livet. Men att visa hänsyn finns. Att släppa fram andra finns. Något vi behöver jobba mycket på.