Sträva på ett annat sätt

Det finns ett annat ”sträva” än jag skrev om igår. 

Detta sträva är något vi alla kan ”vara” och ”göra”. Jag skulle tro att somliga vet inte om att dom gör det. Andra gör det av bara farten. 

Tror att detta ”sträva” är något många behöver. Somliga vill inte erkänna det. Andra skulle så mycket gärna få det av någon men ingen är beredd att ge det. 

Den strävan jag beskriver är ”stöttan”. En pinne som stödjer något. Stödbjälke. 

Att vara ett stöd är något viktigt idag. Det finns så många människor som behöver ett stöd i livet. Kanske är det så att alla vi,  varnade en, är behov av stöd. Även den av oss som påstår dess motsats och menar sig klara sig själv. 

Skulle tro att det skulle finnas mer av strävansgrupper – alltså stödgrupper – i vårt samhälle. Här är det nog så att samhället i stort rätt maktlös när det gäller att arrangera och finansiera tillräckligt många sådana initiativ. 

Men kanske är det så att samhället skulle kunna nå mycket långt om man tog hjälp kyrkor och föreningar. Om man gav ett bra ekonomiskt stöd till dessa sammanhang skulle det ge en mereffekt. Just därför att man har ett engagemang i dessa situationer redan. Skulle man få ett stöd skulle det vara möjligt att stödja andra människor. 

Det finns så människor som behöver stöd. Kanske kan du och jag vara ett sådant stöd.