Eftertänksamhet – en väl investerad tid

Eftertänksamhet är en väl investerad tid. Den hjälper oss att hitta den större sanna bilden av allt det vi ser och hör. Hjälper oss att se igenom falskhet. Den hjälper oss själva att hitta en balans i hur vi själva tänker, agerar och tolkar saker och ting.

Eftertänksamhet gör att vi nyansera den bild vi fått från en part när fler synvinklar finns att beakta.

Eftertänksamhet handlar om att begrunda och reflektera. Är den bild jag tycker mig se den sanna? Har jag fått rätt berättelse mig till del? Allt måste inte vara som det verkar vid första anblick.

Kanske är det så vi kommer ifatt när allt bara rullat på och tempot varit på tok för högt. Då vi hinner ikapp liksom.

Eftertänksamhet kan man göra före sina beslut. Att försöka förstå vad resultatet blir. Typ att tänka efter före. Inte så dumt val.

Eftertänksamhet kan vara smärtsamt. Men den ger väldigt ofta en god frukt. Som när knoppar brister ….

Eftertänksamhet gör gott med dom flesta. Ändå kanske vi är lite rädda för den processen.

Tänk efter – eftertänksamhet är en väl investerad tid.