En förändrad värld

Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.
Albert Einstein

En tänkvärd tanke.

Om vi ser på hur vår jord i vissa stycken inte är okej just nu kan man fundera på hur det ska kunna bli bättre.

Ligger det något i citatet från Einstein så är det uppenbart att vi människor har svårt att ändra vårt tänk.

Åh andra sidan finns det ett stort hopp om en förändring om vi bara är beredda på att tänka på ett annat sätt.

Om vi vill ha en förändra situation så inser vi att vi behöver tänka på ett annat sätt. Rätt logiskt men uppenbarligen rätt svårt att genomföra.

Men skam den som ger sig. Inte ge upp. Inte välja att tro att det inte går. För det ska gå. Om vi bara vill ha en förändring.