Läs med mig – Efesierbrevet Kapitel 6

Familjen … 6:1-4 Förr var det mer generationstänk. Man bodde på gården. Farfar, far, son, barnbarn Amman levde länge. Banden var mycket starkare. Idag har man ”sitt eget”. Ett bud med löfte: ”För att det ska gå dig väl”. Kanske är det en tanke hur det kanske ”borde” vara.

Ögontjänare … 6:6 Synonymer för ögontjänare är: hycklare, smilare, smilfink, lakej, lismare, skrymtare, fjäsker, fjäskis, insmickrande person, ryggkliare, rövslickare, servil person, smickrare. Man brukar säga att det när en som gör saker när man tror att ingen ser. Skulle vilja säga att man är det även när man lättar på gasen när man ser en polis. Kan man vara det även för Gud?

Helhjärtat … 6:8. Att vara helhjärtad är att vara fullt intagen av något man gärna vill göra. Hela livets inställning.  

Gud gör inte skillnad på person … 6:9.  Var och en som gör något för Herren (v8) får han eller hon sin lön, välsignelse, sin bekräftelse. Det beror inte på om man är ”hög” eller ”låg”, man eller kvinna, fattig eller rik. Gud gör inte skillnad på person!!

Bli stark … 6:10. Lättare sagt än gjort. Men det finns en resurs hos Gud som han vill ge oss. Saknar vi kraften, kraften att stå emot, finns det en rustning till vår hjälp.

Andliga striden … 6:11f.Den andliga striden kan jag ibland uppfatta som något häftigt att tala om. Lite lättvindigt pratar man om den. Som om den är häftig. Den är tvärt emot det. Den inger respekt. Inget at leka med. Och kampen är inte vår. Den är Herrens. För vi kan aldrig vinna i egen kraft. 

Sanningen … 6:14. Sanningen som bälte. Läran, tron, leva i sanning och inte i osanning. Ett bälte håller ihop kläderna. Det gör att dom fladdrar inte så mycket. Sanningens bälte håller ihop livet. Det ger helt enkelt stadga i livet. Betänk… ”Jag är vägen, s a n n i n g e n, och livet. Vår egen sanning är bristfällig. Vi behöver hjälp att vara sann, äkta och trogen. Ordagrant: Omgärdat era höfter med sanning. Man menar att bältet skulle hålla ihop den övriga rustningen så at den kunde fungera som den var tänkt. Och brukas på rätt sätt. 

Rättfärdighetens pansar … 6:14 Rättfärdighetens bröstpansar. Det skyddade hjärtat och de vitala delarna på kroppen. På denna tid fanns det mycket pilar. Den Onde vill skicka massa pilar mot oss. Tvivel inte minst. Frestelser. Pansaret är en påminnelse om vem Gud är, vad han kan och förmår. Vad jag har i Kristus. Som att lyfta korset som skydd. Eller som Israels barn fick stryka blodet på dörrposterna. Pansaret – vi påminner oss om allt det vi har i Jesus. 

Skorna … 6:15. Villighetens skor att föra ut fridens evangelium. Beredskap – villighet, skyndsamhet, iver. Vi läste tidigare om att vara helhjärtad – det ligger i dessa skor. Att ha rätt skor. Skall vi fungera om människor och troende behöver vi rätt skor. Betänk hur trånga eller dåliga skor påverkar hela oss. Rätt skor gör oss rörliga, uthålliga, kan klara dåliga underlag. Jämför Rom 7:19 Det goda som jag vill gör jag inte men det onda som jag inte vill det gör jag. Här får vi hjälp. Villighet att göra det god.

Skölden … 6:16. Trons sköld, Håll ständigt trons sköld – en aktiverad tro. En Tro vi gjort synlig för oss själva i första hand. Vad den betyder för oss. ”Men tron (ordagrant: tro) är en övertygelse (en fast och verklig grund; en garanti och försäkran) om sådant man hoppas, en visshet om (förvissning om; ett bevis för/på) ting man inte ser [det som inte kan uppfattas eller förnimmas med våra fysiska ögon]” Hebr 11:1 SKB  En tro som växer stark inifrån. Vattnad med DHA och befruktad med Guds Ord. Den Onde vill bränna ner vår tro, tillit, renhet, livslust, kärlek, och allt annat gott som Gud gett oss och vill ge oss. Men vi släcker dessa bränder med Trons Sköld. Trons Sköld blir vår bekännelse till Jesus. 

Frälsningens hjälm … 6:17. ‘Ta emot (välkomna) frälsningens hjälm [som bevarar dina tankar och ger hopp om befrielse], SKB. Hjälmen står för Hoppet vi har att se fram emot. Befrielse från denna kropp till en ny. Frälsningen som en pågående process inom oss.  Jesu nåd och försoning som skyddar oss. Ger tankarna skydd. ‘ Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. ’ Fil 4:7. Vi kan inte hindra en tanke att flyga förbi. Men vi kan hindra att den bygger bo. Hjälmen skyddar oss till bofasta tackar som är dåliga. 

Andens svärd … 6:17. Guds Ord. Hur använde Jesus Ordet när han frestades? ”Det står skrivet”. Läs din bibel. Lev i din bibel. Den blir ditt svärd. En hjälp i motattack. Är ordet tveeggat eller trubbigt? Kanske beror det på hur vår förhållning till Ordet, Bibeln, är. Rustningen har bara ett ”anfallsvapen”. Den andas anfall är lömskt. Vi behöver Ges vishet genom Ordet för att överlista honom. Bibelns värderingar skyddar dig.  

Gör det under … 6:18ff. Under skalan och bön. Så att Anden kan göra sit verk i oss. Då blir rustningens passform perfekt för dig och mig. 

Ta på er hela … 6:13. Vi kan vara rätt noga med trendiga kläder.Vi ska ha hela den garderoben och sitta som trenden ger. Denna klädsel behöver vi vara än mer noga med. Den är så mycket viktigare en trendigheter. 

Förbön för din pastor … 6:19ff Bed för din pastor att den frimodigt predikar Ordet. Att Gud ger frimodighet men också beskydd. Att vederbörande får insikt i Guds hemligheter – eller mer – att den får öppna våra ögon över det vi inte förstår. Det som kan uppfattas som hemligheter men som vi bara inte fått tag på. Inte förstått ännu. 

Det finns många uppmaningar i detta kapitel. Vart och ett ger en riktning i livet. Vill vi gå åt det hållet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: